ستارۀ عراقی

19مرداد

ستارۀ عراقی از ترکیب اصلی پرسپولیس کنار گذاشته شد

گابریل کالدرون تصمیمی جدید را درقبال ستارۀ عراقی تیم خود اتخاذ کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر