ستار کیانی

13فروردین

دختران، بازنده اصلی تعارض در روابط والدین

نتایج یک پژوهش در کشور نشان می‌دهد که دختران نسبت به پسران، از تعارض در روابط والدین تاثیر بیشتری می‌گیرند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر