شهر “شانلی اورنا”

۲۸خرداد

دانشگاه”حران” درشهر “شانلی اورنا” ترکیه ، حجاب را به رسمیت شناخت .+ تصاویر

: با وجود ممنوعیت داشتن حجاب در دانشگاه های ترکیه،دانشگاه”حران” درشهر “شانلی اورنا” این کشور به عنوان اولین مرکز آموزش عالی که حجاب را به رسمیت شناخته معرفی شد. دانشگاه “حران” ترکیه روز گذشته شاهد فارغ التحصیل شدن دوهزار و ۸۵۶ دانشجو بود که بخشی از این فارغ التحصیلان را دانشجویان محجبه تشکیل می دادند.  […]

آمار کرونا
[cov2019]