عبدالحمید رحمانیا

02فروردین

طوفان گل نرگس نزدیک است

سجاد عزیزی آرام در گزینش اشعاری که حول محور بهار سروده شده‌اند، موفق جلوه کرده است و می توانیم با گزینش شاعرانه و ادیبانه عزیزی بهار را شاعرانه‌تر ببینیم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر