عبدالرضا احمدی

30مرداد

با این کابینه رئیسی اقتصاد کشور به سامان نمی رسد

در کلاب هاوس برخورد مجلس با کابینه رئیسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.‌

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر