عبدالرضا معصومی گودرزی

17دی

سرپرست مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی منصوب شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سرپرست مرکز رسیدگی به شکایات مردمی این سازمان را منصوب کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر