عبدالرضا موحد

30دی

امیدوارم سیمین گلشیفته نشود

به راستی هنرمندی چون شما می‌تواند این دروغ بزرگ تاریخی را هویدا کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر