عبدالر ضا مصری

10بهمن

نمایندگان تهران احساس بطالت و بیکاری می کنند

نمایندگان تهران مراجعات مردمی ندارند و ترجیح می دهند که مردم به آنان مراجعه نکنند، تعامل بسیار خوب ومناسب مسئولان و کارگزاران دولتی از جمله وزارتخانه ها و زیر مجموعه های آنان با نمایندگان عامل اصلی حل و فصل مشکلات مردم است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر