عبدالستار دو شوكي

05دی

اصلاح طلبان سوگلی VOAو BBC شده اند

یک همکار بخش فارسی بی بی سی و صدای آمریکا تصریح کرد اصلاح طلبان به سوگلی این دو شبکه تبدیل شده و گروه های اپوزیسیون در این دو شبکه دولتی به حاشیه افتاده اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر