عبدالله باقری

05آبان

پیکر محافظ احمدی نژاد وارد ایران شد

پیکر مطهر شهید عبدالله باقری نیارکی صبح امروز وارد تهران شد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر