عبداله بابائی

09بهمن

رکورد فروش پژو ۴۰۵ شکسته شد

رکورد فروش روزانه پژو ۴۰۵ با بیش از ۱۳۰۰ دستگاه ثبت نام در یک روز شکسته شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر