عبد الله بن شبرمه

31مرداد

نگاهی به زندگانی، جنبش علمی و فرهنگی و اخلاقیات امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق(ع) پیشوای ششم مسلمانان، در این روز به دست خلیفۀ عباسی، منصور دوانیقی مسموم و در مدینه به شهادت رسیدند و به این مناسبت در ادمه نگاهی می اندازیم به گوشه از عظمت این امام همام.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر