عبد الوهاب معطر

02دی

اسامی وزیران دولت تونس به ریاست حمادی الجبالی اعلام شد

‌ ترکیب دولت جدید تونس از سی وزیر و یازده مشاور وزیر تشکیل شده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر