عشق ورزیدن

26مرداد

آزادی به معنای رهایی انسان در خود و شهوات نیست

آقای احمدی نژاد گفت :اگر فرهنگ در جامعه دچار مشکل شود، روح از بین می رود و اگر روح بمیرد اثری از انسانیت باقی نمی ماند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر