علیرضا معظمی نیا و علی اکبر ابرقویی نژاد

انصراف سومین کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون/ تنها چهار نفر باقی ماندند

ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون فوتبال روز ۲۲ اسفند ماه به پایان رسید و هفت نفر برای احراز این پست نام نویسی کردند. اما پس از گذشت چهار روز سومین کاندیدا از آن جمع هفت نفره انصراف داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون