علیرضا ناصری

انتصابات جدید در سازمان نظام پزشکی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی طی احکامی جداگانه رضا لاری‌پور را به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان نظام‌پزشکی و علیرضا ناصری را به عنوان مشاور امور فرهنگی و هنری خود منصوب کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون