علیرضا نظری نماینده خمین

متن کامل طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی

جمعی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی را در مجلس کلید زده اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون