علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت

وزیر کشور باید پاسخگوی اجرای پروتکل‌ها باشد + تصویر

نظارت بر اجرای پروتکل‌ها به عهده قرارگاه عملیاتی ستاد است که مسوولیت هماهنگی بین استاندارها، شهرداری‌ها و قوای نظامی و انتظامی را دارد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون