علیرضا یزدانی

فوتبال تهران اسیر مهندسی انتخابات/ پایتخت در چالش چسبیده‌ها!

برگزاری انتخابات ریاست هیئت فوتبال تهران به یک چالش برای فدراسیون فوتبال تبدیل شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون