علی‌رضا منادی سفیدان

حرکت در مدار بسته

جلسه غیرعلنی امروز مجلس،‌ باز برگشت به یک خانه قدیمی است؛‌ مرحله‌ای که فکر می کردیم با اشاره رهبری،‌ فضای سیاسی کشور از آن گذشته،‌ اما ظاهرا این طور نیست.

اولویت‌های نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی+اسامی کامل

تعداد متقاضیان عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ترتیب بیشترین متقاضی به شرح ذیل است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون