فاطمه راكعي

۱۶خرداد

آیا واقعا پروین را کشته‌اند ؟ اظهاز نظرها چه می گویند ؟

تا کنون خوانده بودیم که پروین اعتصامی به دلیل حصبه از دنیا رفته؛‌ اما این روزها که فرضیه‌ی قتل این شاعر معاصر مطرح شده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعا پروین را کشته‌اند و این موضوع چقدر محتمل است؟ طرح بحث قتل پروین افق – ایسنا:در همایش «کارنامه‌ی صد سال شعر زنان فارسی‌سرا»، محمدرضا […]

آمار کرونا
[cov2019]