قیمت طلای مسکوک

۰۲تیر

قیمت دیه در حال حاضر حدود ۱۵۲ میلیون تومان

برابر استفتائی که امروز در سایت ایشان منتشر شد، فرد یا سازمان ناشناسی با بیان اینکه «دینار، درهم و حله یمانی موضوعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر نقشی که احشام (شتر، گاو، گوسفند) پیش از این در جامعه‌ داشتند، از بین رفته و به نوعی می‌توان گفت اینها هم موضوعیت خود […]

آمار کرونا
[cov2019]