كشتار كودكان

۱۲خرداد

ناآرامی‏های کنونی تأثیر منفی بر زندگی کودکان گذاشته است.

سازمان یونیسف با ارائه گزارشی خاطر نشان ساخته که آغاز ناآرامی‏های جدید و کشتار کودکان، نگرانی‏های جامعه جهانی را نیز برانگیخته است. افق – فارس:این سازمان تأکید کرده است که ناآرامی‏های کنونی تأثیر منفی بر زندگی کودکان گذاشته است. یونیسف در گزارش خود اعلام کرده است که طالبان برای عملیات‌ها از میان کودکان سربازگیری می‏کند […]

آمار کرونا
[cov2019]