مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

10اسفند

یکی از ارکان اصلی فتنه ۸۸ همین بهائی‌ها بودند.

نهضت تاریخ نویسی بعد از اسلام یک نهضت عظیم بود. حال آنرا با تاریخ نویسی بعد از مشروطه مقایسه کنید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر