مئير داگان

22فروردین

مئیر داگان: داریم سقوط می کنیم

ما بر لبه پرتگاه قرار داریم. من نمی خواهم بگویم فاجعه نزدیک است اما حقیقتا ما با چالش های بسیار بدی روبرو هستیم

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر