مائوریسیو سلیمان

23مرداد

مائوریسیو سلیمان دوباره به عنوان رئیس اتحادیه جهانی بوکس (WTA) انتخاب شد

مائوریسیو سلیمان  با کسب تمامی آرای شورای مدیران این اتحادیه یک بار دیگر به عنوان رئیس WTA‌ انتخاب شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر