مادام العمر

07شهریور

رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرسی سایپا بازداشت شده اند.

رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرسی گروه خودروسازی سایپا توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده اند.  به گزارش جهان، به گفته ناظران بازداشت مدیر بازرسی این شرکت که با حکم مقام قضایی صورت گرفته حواشی در سایپا به دنبال داشته است.  پیش از این مطالب زیادی در خصوص برخی تخلفات صورت پذیرفته در این شرکت […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر