ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی

21فروردین

هیچ گونه عدالتی در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دیده نمی ‌شود/قطعا اثر افزایش ۲۵ درصدی ملموس است

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: «در قبال مستمری سایر سطوح، متناسب‌سازی مرحله اول در دل متناسب‌سازی مرحله دوم مستهلک شده است؛ یعنی حتی اگر متناسب‌سازی مرحله دوم برای اینها به اجرا گذاشته نمی‌شد و بر اساس آخرین حکم سال ۹۹، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای آنها به اجرا گذاشته می‌شد، امروز وضعیت بازنشستگان خیلی بهتر بود.»

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر