ماده (28) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

31فروردین
حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد مشروط به اینکه ؟

حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد مشروط به اینکه ؟

حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر