ماده 36 قانون استخدام اعضای هیئت علمی

19شهریور

سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانش گاهها افزایش یافت

طبق دستورالعمل جدید آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اختیار تفویضی جلسه شماره ۶۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزیرعلوم، دستورالعمل اصلاحیه […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر