ماده 8 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات

25آبان

استعمال مواد دخانی در قهوه خانه ها از این پس مجاز خواهد بود

بر اساس ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است که با توجه به خروج قهوه خانه ها از شمول این آئین نامه، ‌استعمال مواد دخانی […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر