مارتين نسيرکي

03شهریور

حضور بان کی مون در نشست نم، شکست امریکا و اسرائیل

تصمیم بان کی مون برای حضور در نشست سران جنبش غیر متعهدها در تهران، گواهی بر شکست سیاست ضد ایرانی امریکا و اسرائیل در پیدا کردن دنباله روهایی در صحنه جهانی است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر