مارتین اشکرتل

31فروردین

لیورپول بدون جرارد مثل قبل نخواهد بود!

مارتین اشکرتل عقیده دارد لیورپول پس از خروج استیون جرارد دیگر مانند قبل نخواهد بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر