مارتین لوتر کینگ

07دی

اولین رئیس مخوف ترین سازمان پلیسی دنیا + تصاویر

از زندگی قوی‌ترین مرد حکومت آمریکا در دهه‌ها ۵۰ الی ۷۰ چه می‌دانید؟ چگونه یک فراماسونر همجنسباز زمام امور قدرتمندترین سازمان پلیسی دنیا را به دست می‌گیرد؟ رئیس‌جمهوران آمریکا که ظاهرا قدرتمندترین افراد روی کره خاکی هستند چگونه از برکناری یکی از زیردستان خود عاجز بودند؟

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر