ماركسيست

06آبان

این جوجه مارکسیست در جلسات سران اصلاح طلبان چه می کرد؟

در عرصه سیاسی ما بیش تر از آنکه با نام هایی حاضر و موجود در واقعیت و حال رو به رو باشیم با بازماندگانی از دوران گذشته روبه رو هستیم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر