مارك تامپسون

23بهمن

اعتراف ناشیانه مدیرکل بی بی سی در باره تجاوز و روابط نامشروع

این درخواست تامپسون بیش از پیش نشان می دهد اوضاع در درون این شبکه از کنترل خارج شده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر