مارون شاماخ

16فروردین

انتشار تصاویر یک فوتبالیست در حال قلیان کشیدن

عکسی که باعث اخراج یک فوتبالیست شد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر