مارکسیسم

27اردیبهشت

فریبا داودی مهاجر در کنار سروش و علی افشاری+تصاویر

خود سروش می گوید؛ «واقعیت آن است که نام پوپر از همان زمان [دوران دانشجویی در لندن] در ذهن و چشم من پررنگ شد. ایده ابطال پذیری او جاذبه ویژه ای برای من داشت و احساس کردم که سخنی متفاوت و قابل تامّل است. من در آن زمان از ایده های اجتماعی و سیاسی پوپر مطلقاً اطلاعی نداشتم.

22بهمن

در اوج ستمکاران تاریخ، مارکسیسم و کاپیتالیسم قرار دارد

مارکسیسم رفت و صدای شکستن استخوان های سرمایه داری ضد بشری در جهان طنین انداز شده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر