مارک دوترو

19بهمن

خواسته مخوف ترین جنایتکار جنسی چیست؟+تصویر

رسیدگی به تقاضای مارک دوترو، جنایتکار جنسی و کودک آزار بلژیکی که در سالهای میان ۱۹۹۵ و ۹۶ شش کودک را مورد تجاوز قرار داده و چهار تن آنها را بقتل رساند، آغاز شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر