ماری رز کریستاپیک

26آذر

نجات جان ۲۰ کودک

معلم موسیقی مدرسه سندی هوک حالا یک قهرمان در شهر کوچک سندی تاون است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر