ماری رز کریستاپیک

۲۶آذر

نجات جان ۲۰ کودک

معلم موسیقی مدرسه سندی هوک حالا یک قهرمان در شهر کوچک سندی تاون است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر