ماسانجیائو”

01اردیبهشت

شکنجه زنان در زندان!

شکنجه در ارودگاه کار زنان، چین را به وحشت افکند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر