ماسک توتان خامون

28خرداد

اگر فرعون بزرگ مصر هم بوده باشی ، امروز در اروپا باید گدایی کنی!

این روزها اروپا در وضع نامناسب اقتصادی بسر می برد. کاهش سطح درآمد ها، گرانی، افزایش بیکاری و… همه و همه دست به دست هم داده اند هرچه بیشتر گریبان اروپاییان را بفشارد. افق – مشرق:در این میان یک هنرمند فرانسوی دست به ابتکار جالبی زده است. او با استفاده از ماسک توتان خامون و […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر