مالكي،

25مهر

دیدار مالکی واوباما در کاخ سفید

مالکی و اوباما اوایل ماه نوامبر در واشنگتن با هم دیدار می‌کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر