مالك اشتر

20مرداد

خطیب نماز جمعه تهران:فشارها ملت حسینی ما را نورانی‌تر می‌کند

این غده سرطانی نه ماهیت حقوقی و نه ریشه و اصالت دارد و سرزمین‌های بسیاری را غصب کرده و در این شصت سال اراضی بیشتری را گرفته و قتل و ارعاب می‌کنند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر