مانوئل پیگرینی

08دی

سرمربی معروف چکش‌ها اخراج شد

مانوئل پیگرینی سرمربی شیلیایی وستهم سرانجام کارش را از دست داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر