مانکن های خیابانی

09مهر

مانکن های خیابانی و هنجارشکنان در تیررس پلیس‌‌

سردار دکتر بهمن کارگر گفت :نیروهای حاضر در طرح آموزشهای لازم را فراگرفته اند و مصادیق بدحجابی به آنها نشان داده شده است. در این طرح با مانکن‌ها و افراد هنجارشکن برخورد می شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر