ماهرو غدیری

18خرداد

قانون همیشه مشکلات خشونت خانوادگی را حل نمی کند

عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی گفت: قانون همیشه مشکلات مربوط به خشونت خانوادگی را رفع نمی کند بلکه بانوان بایستی بیشتر نسبت به حقوق خودشان آگاه باشند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر