ماهر عبدالرشید

04دی

تحلیل رسانه‌های غربی از مبالغه‌گویی سران بعثی

خبرنگار روزنامه گاردین می‌نویسد: عراق با اغراق‌گویی و سرسام‌آور جلوه دادن تلفات آخرین حمله ایران می‌خواهد به سربازان خود روحیه بدهد و روحیه نیروهایش را که پس از پیروزی ایران در فاو آسیب‌دیده بود، درخشان نشان دهد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر