ماهواره اکو استار

11آبان

تصاویری که برای میلیاردها سال باقی خواهد ماند

عاقبت ما انسان‌ها چه خواهد شد و آیندگان چه از ما به خاطر خواهند داشت و از انسان چه چیزی باقی می‌ماند؟

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر