ماهواره های نوید ، فجر و کاوشگر 5

17آذر

۳ ماهواره تا پایان امسال به فضا پرتاب می شود

ماهواره های نوید ، فجر و کاوشگر ۵ بزودی به فضا پرتاب خواهد شد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر